Salmia logo
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia

Salmia tuottaa ja järjestää henkilöstön koulutusta ja toimii kehittämiskumppanina työ- ja elinkeinohallinnossa

SalmiaSalmia on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon valtakunnallinen henkilöstön koulutus- ja kehittämiskeskus.

Keskeisimpiä asiakkaitamme ovat työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) henkilöstö.

Koulutus- ja kehittämispalvelumme edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta.

Salmia sijaitsee Jyväskylän Salmirannassa, Päijänteen rannalla. Vuokraamme koulutus-, kokous-, majoitus- ja saunatilojamme myös muille asiakkaille.

Salmian visio 2015

Salmian koulutus- ja kehittämistoiminnan avulla Suomen työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpano ja sitä toteuttavien organisaatioiden toimivuus ovat
vaikuttavuudeltaan Euroopan parhaita.

Elinikäinen ohjaus Suomessa seminaarin aineistot  elo-verkkolehti